Polityka prywatności sklepu i pracowni Szyciownia Katarzyna Łopuszyńska 

Zapewniamy Naszym klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Katarzyna Łopuszyńska z siedzibą w Gliwicach. 

Administartorem strony www.szyciownia.eu, fanpage www.facebook.com/kasiowaszyciownia oraz www.instagram.com/kasiowaszyciownia jest Katarzyna Łopuszyńska.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować można się na adres: kasiowaszyciownia@gmail.com 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność tego przetwarzania dla realizacji naszych usług. 

Celem przetwarzania danych osobowych klientów przez Administratora, jest realizacja zamówienia zawartej drogą elektroniczną poprzez wiadomość na stronie szyciownia.eu, portalu Facebook, Instagram lub poprzez email. 

Przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: 

* Imię i Nazwisko 

* Adres i numer paczkomatu 

* Jeśli wysyłka jest na adres domowy niezbędne jest podanie adresu domowego do zrealizowania wysyłki 

* Adres e-mail 

* Numer telefonu  

Państwa dane mogą być przekazane firmom zewnętrznym, celem zrealizowania wysyłki.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie elektronicznej.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Szyciownia nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z usług.